top of page

Toplum Ve Türkülerimiz 

Türkü sanatçının yahut halkın başına gelmiş olayları genellikle saz ve bağlama gibi telli çalgılar eşliğinde yaratıcısının kendi öznel yorumuyla , kimi zaman ise ağızdan ağza değişerek gelen bir şarkı türü . Türküler sanatçının ve dinleyicinin arasında adeta görünmez bir bağ oluşturur . Anadolu da yaygın türkücülük konuları ölüm, kahramanlık, sevgi, ayrılık , aşk gibi konular baş göstermektedir . Türkücüler yazdığı türkülerde kimi zaman halkın yaşadığı sorunları dile getirir kimi zaman ise duygusal bağ beslediği sevgilisine olan duygularını dile getirir , bu duygu ve sorunları yazan kişilere de ozan denir . Ozan ise asıl anlamı çok konuşan kimse olup günümüze gelene kadar saz şairi olarak evrilmiştir .

bottom of page